Βίντεο συνεδρίου

Home / Βίντεο συνεδρίου

1/10: Η επίκαιρη διάσταση των Pharma Logistics: 1ο Πάνελ

1/10: Η επίκαιρη διάσταση των Pharma Logistics: 2ο Πάνελ

1/10: Η επίκαιρη διάσταση των Pharma Logistics: 3ο Πάνελ

2/10: Smart Logistics

2/10: Last Mile Orchestration