Βίντεο συνεδρίου

Home / Βίντεο συνεδρίου

17/09: Ανθεκτικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες: 1ο Πάνελ

17/09: Ανθεκτικές Εφοδιαστικές Αλυσίδες: 2ο Πάνελ

18/09: LOGISTICS 4.0

18/09: Τα Logistics της Βορείου Ελλάδος