Δήλωση Συμμετοχής

Home / Δήλωση Συμμετοχής

01 & 02 Οκτωβρίου 2020
Αθήνα

Κόστος Συμμετοχής

(φυσική παρουσία)

LOGIC 2020 ΑΘΗΝΑΣΚΟΣΤΟΣ EARLY BOOKING ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Παρακολούθηση όλες τις ημέρες του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 120€

 

2 Συμμετοχές: 240€

 

3 Συμμετοχές: 360€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 120€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 190€

 

2 Συμμετοχές: 340€

 

3 Συμμετοχές: 460€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 120€

 

Φοιτητής: 60€

Παρακολούθηση μόνο μίας ημέρας του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 96€

 

2 Συμμετοχές: 192€

 

3 Συμμετοχές: 288€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 96€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 152€

 

2 Συμμετοχές: 272€

 

3 Συμμετοχές: 368€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 96€

 

Φοιτητής: 60€

Παρακολούθηση Συνεδρίου On Demand

(Δωρεάν)

LOGIC 2020 ΑΘΗΝΑΣ
Παρακολούθηση του συνεδρίου On Demand

Δωρεάν

 

  • Μετά το πέρας του συνεδρίου θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέσω της πλατφόρμας eventora την βεβαίωση παρακολούθησης.