Δήλωση Συμμετοχής

Home / Δήλωση Συμμετοχής

01 & 02 Οκτωβρίου 2020
Αθήνα

Κόστος Συμμετοχής

(φυσική παρουσία)

LOGIC 2020 ΑΘΗΝΑΣΚΟΣΤΟΣ EARLY BOOKING ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 07 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 08 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 01 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Παρακολούθηση όλες τις ημέρες του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 120€

 

2 Συμμετοχές: 240€

 

3 Συμμετοχές: 360€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 120€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 190€

 

2 Συμμετοχές: 340€

 

3 Συμμετοχές: 460€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 120€

 

Φοιτητής: 60€

Παρακολούθηση μόνο μίας ημέρας του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 96€

 

2 Συμμετοχές: 192€

 

3 Συμμετοχές: 288€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 96€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 152€

 

2 Συμμετοχές: 272€

 

3 Συμμετοχές: 368€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 96€

 

Φοιτητής: 60€

Κόστος Συμμετοχής

(live Streaming Webinar)

LOGIC 2020 ΑΘΗΝΑΣΚΟΣΤΟΣ EARLY BOOKING ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 02 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020
Παρακολούθηση όλες τις ημέρες του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 30€

1 Συμμετοχή: 40€

Ομαδική εταιρική συμμετοχή οκτώ (8) ατόμων: 150€

 

Φοιτητής: Δωρεάν (με την αποστολή φοιτητικής ταυτότητας)

Η εγγραφή στο συνέδριο είναι δυνατή μέχρι τις 02/10.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ EVENTORA:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν online, καθ’όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή του, ώστε να το παρακολουθήσουν Live ή On Demand.

Πέραν της παρακολούθησης του συνεδρίου, θα μπορούν να κάνουν chatting με άλλους συνέδρους, να στείλουν ερωτήσεις στο πάνελ και να περιηγηθούν στα ψηφιακά περίπτερα των χορηγών

 

  • Μετά το πέρας του συνεδρίου θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέσω της πλατφόρμας eventora την βεβαίωση παρακολούθησης.