Δήλωση Συμμετοχής

Home / Δήλωση Συμμετοχής

17 & 18 Σεπτεμβρίου 2020
Θεσσαλονίκη

 

 

Κόστος Συμμετοχής

(φυσική παρουσία)

LOGIC 2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΟΣΤΟΣ EARLY BOOKING ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Παρακολούθηση όλες τις ημέρες του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 100€

 

2 Συμμετοχές: 200€

 

3 Συμμετοχές: 300€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 100€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 170€

 

2 Συμμετοχές: 300€

 

3 Συμμετοχές: 400€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 100€

 

Φοιτητής: 60€

Παρακολούθηση μόνο μίας ημέρας του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 80€

 

2 Συμμετοχές: 160€

 

3 Συμμετοχές: 240€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 80€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 136€

 

2 Συμμετοχές: 240€

 

3 Συμμετοχές: 320€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 80€

 

Φοιτητής: 60€

Παρακολούθηση Συνεδρίου On Demand

(Δωρεάν)

LOGIC 2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Παρακολούθηση του συνεδρίου On Demand

Δωρεάν

  • Μετά το πέρας του συνεδρίου θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέσω της πλατφόρμας eventora την βεβαίωση παρακολούθησης.