Δήλωση Συμμετοχής

Home / Δήλωση Συμμετοχής

LOGI.C 2021 “special edition”
Τρίτη 8 Ιουνίου 2021 – Αθήνα

Κόστος Συμμετοχής

(φυσική παρουσία)

LOGIC 2020 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΟΣΤΟΣ EARLY BOOKING ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΩΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ & ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
Παρακολούθηση όλες τις ημέρες του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 100€

 

2 Συμμετοχές: 200€

 

3 Συμμετοχές: 300€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 100€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 170€

 

2 Συμμετοχές: 300€

 

3 Συμμετοχές: 400€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 100€

 

Φοιτητής: 60€

Παρακολούθηση μόνο μίας ημέρας του συνεδρίου

1 Συμμετοχή: 80€

 

2 Συμμετοχές: 160€

 

3 Συμμετοχές: 240€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 80€

 

Φοιτητής: 60€

1 Συμμετοχή: 136€

 

2 Συμμετοχές: 240€

 

3 Συμμετοχές: 320€

 

Κάθε επιπλέον συμμετέχοντας: 80€

 

Φοιτητής: 60€

Η συμμετοχή είναι Δωρεάν

LOGIC 2021 SPECIAL EDITION
Παρακολούθηση του συνεδρίου

Δωρεάν

  • Μετά το πέρας του συνεδρίου θα έχετε τη δυνατότητα να λάβετε μέσω της πλατφόρμας eventora την βεβαίωση παρακολούθησης.