ΕΡΕΥΝΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Home / ΕΡΕΥΝΕΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Εδώ μπορείτε να λάβετε γνώση για τα αποτελέσματα των δύο μελετών που διενεργήθηκαν από την o.mind Creatives και την EY Ελλάδος αναφορικά με τις υπηρεσίες του Ελληνικού Logistics Hub, αλλά και με την Optilog Advisory Services, για την Αγορά Φαρμάκου και τις Προοπτικές Ανάπτυξής της σε επίπεδο διαχείρισης της Εφοδιαστικής της Αλυσίδας.

EY’S Evaluating the Greeek logistics hub (Με τη συνεργασία της EY Ελλάδος)

Η μελέτη όπως παρουσιάστηκε στα LOGI.C 2018, θα αναρτηθεί άμεσα

Έρευνα Αποτύπωσης του Κλάδου & Εργαλεία για Καινοτόμα Εφοδιαστικά Δίκτυα

Με τη συνεργασία της Optilog – Αποτελέσματα έρευνας που διενεργείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην δυναμική, αλλά “ευαίσθητη” αγορά του Φαρμάκου και του Καλλυντικού & Συζήτηση για τις Λύσεις – Δυνατότητες – Προοπτικές στη Διαχείριση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Φαρμάκου-Καλλυντικού