Σας ευχαριστούμε για τη δήλωση συμμετοχής.

Παρακαλούμε για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καταβάλετε το ποσό εντός 3 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αίτησης για την κατοχύρωση της θέσης σας και στείλτε μας το αποδεικτικό κατάθεσης στο fax: 210 9010041 ή στο events@omind.gr αναγράφοντας στην αιτιολογία την επωνυμία της εταιρείας σας.

Η καταχώρηση της συμμετοχής σας πραγματοποιείται με την εξόφληση του συνολικού ποσού.
ALPHA BANK IBAN: GR15 0140 1560 1130 0232 0001 201