ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ LOGISTICS HUB

EY’S Evaluating the Greeek logistics hub

(Με τη συνεργασία της EY Ελλάδος)

– Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας

– Yψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς Ναυτιλίας, Supply Chain, Traders, Εξαγωγείς αξιολογούν τις υπηρεσίες του Ελληνικού Logistics Hub και Συζητούν για το μέλλον του