ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΔΥNΑMΙΚA ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

(Με την αιγίδα του Ινστιτούτου Πωλήσεων Ελλάδος και τη συνεργασία του Operations Center)

Από τις Πωλήσεις στις Προμήθειες και τη Διανομή. Παράλληλες προσεγγίσεις από Μεγάλους Retailers για να «Χτίσουμε δυναμικά Δίκτυα Διανομής»